Vánoční besídka
10.12.2019
Děkujeme všem přátelům a sponzorům Dětského domova, pro které jsme si i letos připravili vánoční besídku. Našim sponzorům, vedoucím zájmových kroužků, ale také svým učitelům ze základních a středních škol naše děti zazpívaly koledy a nacvičily pohádku „O kůzlátkách“ pod vedením naší tety Martiny. Jme moc rádi, že o program našich dětí projevili zájem rovněž zastupitelé Města Zlín. Po vystoupení jsme si mohli společně přátelsky povyprávět, došlo i na kroniku dětského domova. Za uplynulý rok ještě jednou moc děkujeme a do nového roku 2020 přejeme všem hodně štěstí, zdraví a spokojenosti. Kolektiv dětského domova s dětmi.