KONTAKTY

Název zařízení: Dětský domov Zlín

Zřizovatel: Zlínský kraj, tř. T.Bati 3792, 760 01 Zlín

Právní forma: příspěvková organizace

IČO : 61 716 723

V síti škol a školských zařízení zařazen pod tímto názvem ke dni 1.8.2008

Ředitel: Mgr. Bc. Eva Ledvinová

Identifikátor zařízení: 600 030 474

Zřizovací listina: č.j. 3536/2001/ŠK ze dne 28.11.2001

Dětský domov Zlín je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací, sociální a materiální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné formy náhradní péče. Jedná se o dětský domov rodinného typu.

Školské zařízení má tyto součásti:
        1. Dětský domov s kapacitou 16 lůžek
        2. Školní jídelnu s kapacitou 30 jídel

Činnost dětského domova se řídí zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů a jeho prováděcích vyhláškách a také podléhá dalším zákonům a vyhláškám.

Adresa :
        Dětský domov Zlín
        Lazy 3689
        760 01 Zlín

Úřední hodiny : pondělí - pátek 8.00 – 14.00 hod.

Telefon: +420 577 210 293

Datová schránka: jt3yfbh


www stránky : www.ddzlin.cz

Číslo účtu : 2633661/ 0100