"Hoří, aneb..."
12.9.2009
Dne 12.9.2009 se konal na zahradě dětského domova ve Zlíně na Lazech druhý ročník netradiční soutěže „Hoří, aneb…“ . Děti pořádají tuto soutěž pro ostatní dětské domovy Zlínského kraje ve spolupráci s integrovaným záchranným systémem města Zlína.
Loňský ročník, který se konal ve Vizovicích, byl zaměřen na hasičský záchranný sbor. V roce letošním děti zápolily ve dovednostech první pomoci. Soutěže se zúčastnilo dohromady osm dětských domovů. Pozvání přijali také zástupci zlínské záchranné služby, kteří předvedli dětem, co všechno obnáší nesnadná práce zdravotnického záchranáře a nechali je také nahlédnout do sanitního vozu. Děti soutěžily ve dvoučlenných skupinách, musely si poradit s přenosem zraněného, stabilizovanou polohou, hádaly, co patří a nepatří do vybavení lékárničky, znehybňovaly „zlomené“ končetiny, atd… Po velkém a napínavém boji nakonec zvítězilo družstvo chlapců z pořádajícího dětského domova, na druhém a třetím místě se umístila smíšená družstva z Kroměříže. Akce by se nemohla konat bez pomoci dívek oddílu zlínské házené pod vedením trenéra Dušana Poloze, studentek Střední zdravotnické školy ve Zlíně a záchranářů Adama Nedbálka a Oskara Svitáka, kterým patří velký dík.